Преградни стени

Преградни стени от гипсокартон

Фирма „Войнов” ЕООД гр.Варна предлага на своите клиенти както премахването на съществуващи преградни стени, така и изграждането на нови такива с помощта на гипсокартон. Видове полагания, които извършваме са:

Преградна (щендерна) стена – облицова се двустранно и представлява самостоятелна стенна конструкция. В кухото пространство могат да се вградят изолационни материали за допълнителна звуко- и топлоизолация, както и всички необходими инсталации, като електро, ВиК и други. Преградните стени са една равностойна алтернатива на тежките, масивни вътрешни стени, които допълнително товарят конструкцията на сградата. Затова те намират все по-голямо приложение.

Предстенна обшивка с конструкция – монтира се непосредствено пред съществуваща стена и се облицова едностранно. Използва се предимно, когато трябва да се подобри звуко- или топло- изолацията на основната стена или да се скрият минаващи електро или ВиК инсталации по основната стена, да се изглади неравна зидария.

Суха мазилка – закрепва се директно към съществуваща вътрешна стена, с помощта на бързо свързващо гипсово лепило. Използва се предимно, когато гипсокартона трябва да бъде монтиран минимално до основната стена или когато няма нужда от звуко- или топлоизолация на помещението. При тази предстенна обшивка не може да се полага минерална вата, желателно е стените да са прави и да бъдат грундирани за основа.

Обща галерия Преградни Стени

За нас коректността при обслужването на клиентите е водеща и ние се стараем да удовлетворим индивидуалните им желания, като спазим уговорения срок .

Разчитаме на препоръките от страна на доволни клиенти. През тези години нашата фирма е изпълнила многобройни жилищни и фирмени обекти, училища, хотели, детски градини, жилищни входове, плавателни средства и др.

Call Now Button